VIETNAM FOODTECH

Chương trình triển lãm

Chương trình hoạt động triển lãm

Thư Chào Mừng

Thư Chào Mừng từ Bộ Công Thương

Brochure Triển lãm

Triển lãm tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ tới hơn 10.000 doanh nghiệp, chuyên gia ngành thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến trong và ngoài nước

Nhà tài trợ

Nhà tài trợ

Thống kê triển lãm

Vietnam Foodtech là Triển lãm Quốc tế hàng đầu về Thực phẩm, Đồ uống và Công nghệ chế biến tại Việt Nam.