Thời gian mở cửa

9:30 – 17:30 từ 07 - 10/12/2022

07-09/12: Chỉ dành cho khách tham quan chuyên ngành

10/12: Dành cho khách tham quan chuyên ngành và công chúng

Địa điểm

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

QUI ĐỊNH KHI VÀO THAM QUAN:

  • Đăng ký vào cổng miễn phí với giấy mời và danh thiếp.
  • Trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không được vào khu vực triển lãm.
  • Tất cả khách tham quan phải ăn mặc chỉnh tề, những cá nhân mặc quần short và dép lê sẽ không được vào triển lãm.
  • Ban tổ chức có quyền từ chối bất kì cá nhân nào nếu phát hiện không phù hợp.