CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM & TRIỂN LÃM VỀ SẢN PHẨM, MÁY MÓC, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP – VIETNAM FOODTECH & GROWTECH 2023

 

Thời gian: Từ 13 - 15 tháng 11, 2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM

Đang Cập Nhật...