CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG/ EXHIBITION SCHEDULE

 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM & TRIỂN LÃM VỀ SẢN PHẨM, MÁY MÓC, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP – VIETNAM FOODTECH & GROWTECH 2023

THE INTERNATIONAL EXHIBITIONS ON FOOD TECHNOLOGY AND PRODUCTS, EQUIPMENT FOR AGRICULTURAL

– VIETNAM FOODTECH & GROWTECH 2023

Thời gian: Từ 13 - 16 tháng 12, 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. HCM

Date: 13th – 16th December, 2023 at SECC (Saigon Exhibition & Convention Center), Nguyen Van Linh Str., Dist 7, HCMC

Đang Cập Nhật...

Updating...